Wybrane przepisy prawne, dotyczące opakowań:

1. Dyrektywa 2019/904 z 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko:
Idea 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle), – zamiast 3W (Wyprodukuj, Wykorzystaj, Wyrzuć)

2. Europejski Zielony Ład z końca 2019:
– gospodarka oszczędna,
– neutralna w zakresie środowiskowym,
– oparta o recykling,
– poziom recyklingu dla materiałów opakowaniowych: 65% do 2025 i 70% do 2030 roku.

3. „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce
o obiegu zamkniętym”:
– po 2030 roku wszystkie opakowania w UE zdatne do recyklingu lub ponownego użycia,
– wymóg oznakowania o wykonaniu opakowania w całości (lub częściowo) z tworzywa sztucznego,
– opakowania jednorodne – zamiast laminatów PET/PE, PA/PE i na bazie aluminium.

Nasze nagrody

Firma przez ponad 25 lat swojej działalności zdobyła większość kluczowych nagród branżowych.
Zobacz więcej
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim marki
  • rkw
  • Certyfikowany partner
    rkw
  • Posiadamy certyfikaty
    certyfikat certyfikat