Ecor Product Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne..

Tytuł projektu: Uruchomienie kompletnej linii produkcyjnej innowacyjnych produktów opakowaniowych przeznaczonych do materiałów światłoczułych dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 30.09.2020

Cele projektu: wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji opakowań przeznaczonych do przechowywania produktów światłoczułych wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny.

Planowane efekty: rozpoczęcie produkcji dwóch ulepszonych produktów:

  • koperta typu płaskiego z materiału Ecor FPO LB
  • przykrywka niemetalowa z materiału Ecor FPO LB

Wartość projektu: 6 525 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 283 750,00 zł

Our prizes

For over 25 years, the company has won most of the key industry awards.
See more
Sole representative of the following companies within the Polish market
  • rkw
  • Certified partner
    rkw
  • We have certificates
    certyfikat certyfikat