Ecor Product Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł projektu: Inwestycja w ciąg technologiczny do produkcji opakowań produktów spożywczych z oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.09.2020

Cele projektu: wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji opakowań przeznaczonych do przechowywania produktów światłoczułych wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny.

Planowane efekty: rozpoczęcie produkcji dwóch ulepszonych produktów:

 • koperta typu płaskiego z materiału Ecor FPO LB
 • przykrywka niemetalowa z materiału Ecor FPO LB

Wartość projektu: 6 525 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 283 750,00 zł

Ecor Product Sp. z o.o. zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł projektu: Inwestycja w ciąg technologiczny do produkcji opakowań produktów spożywczych z oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 o 31.12.2017

Cele projektu: wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii produkcji opakowań produktów spożywczych z nowych, oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych

Planowane efekty: rozpoczęcie produkcji dwóch ulepszonych produktów:

 • owijka moletowana z materiału ECOR FPO OXY Wrap
 • woreczek z materiału ECOR FPO OXY Leaf

Wartość projektu: 5 554 021,27 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 943 907,44 zł

Our prizes

For over 25 years, the company has won most of the key industry awards.
See more
Sole representative of the following companies within the Polish market
 • rkw
 • Certified partner
  rkw
 • We have certificates
  certyfikat certyfikat