Ecor Poroduct Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł projektu: Inwestycja w ciąg technologiczny do produkcji opakowań produktów spożywczych z oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017

Cele projektu: wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii produkcji opakowań produktów spożywczych z nowych, oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych.

Planowane efekty: rozpoczęcie produkcji dwóch ulepszonych produktów:

  • Owijka moletowana z materiału ECOR FPO OXY Wrap
  • Woreczek z materiału ECOR FPO OXY Leaf

Wartość projektu: 6 012 000,00 PLN

Our prizes

For over 25 years, the company has won most of the key industry awards.
See more
Sole representative of the following companies within the Polish market
  • rkw
  • Certified partner
    rkw
  • We have certificates
    certyfikat certyfikat